Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

ABONNEMENTEN & AANMELDING/AFMELDING

·        Je kunt eenmalig een proefabonnement boeken. Hiervoor meld je je online aan via Eversports en boek je een les naar keuze.

·        Na verloop van het proefabonnement, heb je de keuze uit: een abonnement, strippenkaart of een losse les.

·        Aanmelden voor de les via Eversports is verplicht. Je kunt je tot op het laatste moment inschrijven (mits er nog plek is)

·        Kosteloos afmelden voor de les kan tot 4 uur van tevoren wanneer de les in de avond wordt gegeven en 12 uur van tevoren wanneer de les in de ochtend wordt gegeven.

·        Wanneer je aangemeld bent voor een les en niet op komt dagen, word je geregistreerd als afwezig en word je les meegeteld als een gevolgde les.

·        Een abonnement of strippenkaart is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

·        Met je abonnement of strippenkaart ben je niet lesgebonden en ben je dus vrij om te kiezen welke lessen je wilt volgen en bij welke docent.

·        Wanneer je een maandabonnement voor 1 les per week hebt afgesloten dan kun je,  wanneer je op tijd hebt afgemeld, de les ten allen tijde inhalen. Je kunt je strip ook meenemen  naar de volgende maand.

·        Mocht het zo zijn dat je door omstandigheden (zoals blessures, ziekte, vakantie) voor een langere periode (meer dan 4 weken) geen lessen meer kunt volgen, mail ons dan even. Afhankelijk van de situatie, helpen we je graag om een passende oplossing te vinden.

 

BETALING EN OPZEGGING

·        Een losse les, abonnement of strippenkaart voor UP yoga koop je online via een betaalmethode.

·        Wanneer je kiest voor een abonnement en het is de eerste week van de maand, dan betaal je het volledige bedrag. De tweede week nog 75% en zo verder.

·        Let op! Na je eerste online betaling, geef je toestemming tot maandelijkse afschrijving van het abonnementsgeld via automatische incasso.

·        De automatische incasso vindt in het begin van de maand plaats en gaat in vanaf de tweede maand van je abonnement.

·        Wil je je abonnement voor UP yoga stopzetten, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient per e-mail aan UP yoga te worden doorgegeven.

·        Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

  EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

·        Het volgen van een yogales of workshop in studio UP yoga is op eigen risico. UP yoga is niet aansprakelijk voor (eventuele kosten van) opgelopen schade of letsel. Tevens ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen.

·        Schade, al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik, toegebracht aan eigendommen van UP yoga,  dienen te worden vergoed.

  

FEESTDAGEN, VAKANTIES, ROOSTERWIJZIGINGEN

·        Op sommige feestdagen is UP yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website. In het rooster is te zien of er op betreffende feestdagen lessen zijn gepland. 

·        Tijdens vakanties zijn wij gewoon open, maar kan het zijn dat we tijdelijk met een aangepast rooster werken. Er zijn hierbij geen aanpassingen in het abonnement.

·        Wijzigingen over de lessen en andere informatie zijn te vinden op de website en in het rooster. Verder houden wij je op de hoogte via de nieuwsbrief.

 

WORKSHOPS/SPECIALS/EVENTS/RETREATS

·        Je plekje voor een workshop/special/event/retreat is definitief na ontvangst van de (aan) betaling en wanneer je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

·        Deelnemers met een onbeperkt abonnement (Level UP abonnement) krijgen 15% korting op de totaalprijs m.u.v. meerdaagse binnenlandse en buitenlandse retreats.

·        Voorwaarden die van toepassing zijn, worden nog apart vermeld bij het desbetreffende evenement.

 

 OVERIG

·        Wanneer je je inschrijft voor een abonnement of les, ga je akkoord met de voorwaarden genoemd in dit document.

·        Deze voorwaarden kunnen veranderen, maar dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Dit geldt ook voor prijswijzigingen.

 

PRIVACYBELEID


ONS PRIVACYBELEID

UP yoga geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN

UP yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor -en achternaam

·        E-mail adres

·        Telefoonnummer

·        Geboortedatum

·        Bankrekeningnummer

·        Overige persoonsgegevens die van toepassing kunnen zijn voor onze dienstverlening tijdens onze overeenkomst.

·        Gegevens over jouw activiteiten op de website

 

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS

Gezondheid, tijdens de inschrijving kunnen wij je vragen of er bijzonderheden zijn op het gebied van jouw gezondheid. Dit hebben wij nodig om de lessen en het programma goed op jou af te kunnen stemmen.

 

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

– Voor het afhandelen van jouw betaling

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– UP yoga analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

HOE LANG WIJ DE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

UP yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je stoppen met het gebruik maken van onze diensten, hebben wij je geschiedenis maximaal 7 jaar nodig als bewijs aan de belastingdienst. Adres gegevens kunnen eventueel verwijderd worden van je account. Voor- en achternaam en e-mailadres hebben wij nodig om te weten dat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

UP yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UP yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen.

 

LOCATIES VAN GEGEVENSVERWERKING

Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief. Hun privacy verklaring vind je hier.

Op elk gewenst moment kun je er voor kiezen om je uit te schrijven via Mailchimp.

Eversports voor bijhouden van de ledenadministratie. Hun voorwaarden en privacyverklaring vind je hier.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UP yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In ons online lessysteem kun je de gegevens vinden en beheren, jouw account is beveiligd met een wachtwoord naar keuze. Tevens kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@upyoga.nl

UP yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

UP yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UP yoga) tussen zit.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

·